Sagn i September

 

 

I essayet “Sagn i September” fortæller Martin A. Hansen om et besøg i landsbyen Lille Tårnby, som fra Ranestedet kan øjnes langt til højre på modsatte side af Tryggevælde ådalen. Derfra kunne digteren nu se ud over sin barndoms enghave og over mod Varpelev. Her fra denne egn er mange sagn. Foran nede mod åen ligger Lammehøj, hvor Martin A. Hansens farfar overværede egnens sidste henrettelse.
Martin A. Hansen skriver om hændelsen på Lammehøj følgende:

Naar man i Barndomsdage i Aftenmørke kom kørende paa Vejen derovre ved Varpelev, i Hestekøretøjet, (…) da skævede man altid herned mod Enghavens Taager. Maaske man i Dunklet saa Fars Pisk pege den Vej. Lammehøj. Den havde Farfar haft noget forfærdeligt at fortælle om. Tvunget havde han som purung staaet der og set paa, at hans Barndoms Legekammerat blev henrettet. (…)

Ganske ung myrdede Nabosønnen en Pige, og om det kunde de gamle Kvinder fortælle grufulde Enkeltheder. Han blev dømt, de rejste ham op, saa han maatte se ned i sin aabne Grav, da de kørte forbi Kirkegaarden med ham.