Historien om et Træ

 

 

Mange steder fortæller Martin A. Hansen om, at han i sin drengetid tilbragte megen tid med at sidde og læse øverst i to piletræer. Det ene stod ved familiens husmandsbrug, det andet i kanten af engen ved Tryggevælde Å. Dette blev en vigtig inspiration for forfatterskabet. I essayet “Historien om et Træ” fortæller digteren om den betydning, som pilehovederne fik for ham.

Oveni mellem det store Greneværk var der Plads nok. Der kunde man sidde, og her begyndte for Alvor mit Studium af Verden, Læsningen. Jeg var der tit. Mindet siger altid.

Børn og gamle Bønder giver Tingene Køn. Var Pilen mere end et Træ, saa var det en Kvinde. Det er ingen botanisk Viden, men en dybere, Barnets. (…) Jeg hørte det snakke og tiske med sig selv, naar jeg sad der, uforstaaeligt og taaget, men det gør gamle tit. Og laa jeg vaagen i Sengen, hørte jeg det blive ved og ved derude.

Det hænder endnu, at jeg hører det udenfor, ogsaa her. Skønt Mile og Vande er imellem os, kan det i mørke, urolige Nætter hen paa Aaret hænde, at jeg hører det udenfor, som rejser det forbi. Jeg tager ikke fejl, det er det.