Fuglene

 

 

I den eventyrlignende fortælling “Fuglene” tager den dygtige og flittige unge mand Espen til alles overraskelse plads som karl hos præsten i Kyndelby, kaldet Tåbepræsten. Tåbepræsten giver næsten ingen løn, kan ikke drive landbrug, holder dårlige prædikener, har et medansvar for sin kones død og bliver drikfældig. Men Espen vil være hos ham som den praktiske hjælper. En nat trækker det op til storm, og præsten vil med de fattige, der bor hos ham, ned til havet. Her er forholdene, som Martin A. Hansen husker det fra engang i sin barndom.

Der kom hele Skumskyer flyvende mod dem, da de nærmede sig Havet. Præsten førte sin Flok frem til Skrænten, og der maatte den blive. Hele Forstranden var Brænding. Et Stykke af Skrænten foran dem skred ud, og en af Landstrygerne naaede lige at redde Præstefruen. Et stort Træ segnede langsomt og styrtede i Søen, uden at de hørte Plasket. Der løb en hel Mil Sten op i Stranden, hver Gang Havet trak Vejret. Det var sort, som kom baade Vand og Skyer flyvende lige ud af Dødsriget, rivende hvide Faareflokke med sig.