Stevns-tekster

 

 

Fortegnelsen rummer de tekster i Martin A. Hansens forfatterskab, som med sikkerhed helt eller delvis foregår på eller omhandler Stevns. Altså tekster, hvor en lokalitet på Stevns nævnes, eller tekster, som Martin A. Hansen andetsteds udpeger som knyttet til området. Derimod rummer fortegnelsen ikke tekster, hvor der kun er sandsynlighed for, at teksterne har med Stevns at gøre – f.eks. Nu opgiver han og ”Paaskeklokken”.

Der er angivet årstal for førstetryk (eller affattelsestidspunkt), eventuelt omar- bejdet version, og første udgivelse i en bog af Martin A. Hansen.

”Fredløs Helg” (1930)
”Den gamle Volds Saga” (1931)
”Terkels Kvinder”/”Jakobs Kvinder” (1935, Efterslæt, 1959)
”Mattis og Bogen”/”Bogen” (1940, 1945, Agerhønen, 1947)
”Sjællandske Portrætter”/”Dobbeltportræt i karvskaaren Ramme” (1941, 1948, Tanker i en Skorsten, 1948)
”Sogneprofeten”/”En sjællandsk Hesekiel” (1941, 1944, Tanker i en Skorsten, 1948)
”Ploven”/”Plovens Rige”/”Ploven” (1942, 1943, Tanker i en Skorsten, 1948) ”Paa Vognbunden” (1943, Tanker i en Skorsten, 1948)
”En underfuld Historie”/”Agerhønen” (1943, 1947, Agerhønen, 1947) ”Stedernes Sted”/”Valfart” (1944)
”Edens Have” (1944, Tanker i en Skorsten, 1948)
”Fynboen og Adam Homo”/”Middagsstunden” (1944, 1947, Bøgernes Verden, 1957) ”Høstgildet” (1944, Agerhønen, 1947)
”En uheldig Pige”/”Arme Rita” (1944, 1949, Paradisæblerne, 1953)
”En Helgen”/”Udflugt fra Landsbyen”/”Paasketur” (1944, 1949, Hemmelighe- dens kunstner, 1991, Midsommerkrans, 1956)
”Uafsluttet Efterskrift” (1944, Hemmelighedens kunstner, 1991)
”Synden” (skr. 1944, Konkyljen, 1955)
”Hultræet”/”Kludeegen” (1945, Tanker i en Skorsten, 1948)
”Træskoen” (1945, Midsommerkrans, 1956)
”Martsnat” (1945, Agerhønen, 1947)
”Historien om et Træ” (1945, Gyldendals Julebog, 1955)
”Hjemkomsten” (1945, Efterslæt, 1959)
”Notater til romanen Kains Alter” (skr. 1946, Hemmelighedens kunstner, 1991)
”Ansigter”/”Ansigter ved et Stoppested” (1946, 1948)
”De gamle Heste”/”Gamle Venner” (1946, Efterslæt, 1959)
”Tanker i en Skorsten” (1946, Tanker i en Skorsten, 1948) ”Midsommerfesten” (Tornebusken, 1946)
”Septembertaagen” (Tornebusken, 1946)
”Natgøjen”/”Natgøjen og Odderen”/”Odderen” (1946, 1948, Efterslæt, 1959) ”Et Eftermæle” (1947)
”Fredningen ved Strøby Strand” (1947)
”Sagn i September” (1947, Efterslæt, 1959)
”Morgenstunden” (Agerhønen, 1947)
”Uglen” (Agerhønen, 1947)
”Fuglene” (Agerhønen, 1947)
”Et farvel”/”Den standhaftige Daniel” (1947,1949, Konkylien, 1955) ”Sjællandsk Fredsjul” (1947, Efterslæt, 1959)
”Dagen før min Fødselsdag”/”Strudsen” (1948, Paradisæblerne, 1953)
”En Verdensroman”/”Verdensromanen” (1948, Midsommerkrans, 1956) ”Roden” (Konkylien, 1955)
”Paradisæblerne” (1949, Paradisæblerne, 1953)
”Ved Nytår 1949 – To nætter” (1949, Hemmelighedens kunstner, 1991) ”Midsommerkrans” (1949, Gyldendals Julebog, 1955)
”Vorherres Aasyn”/”Aasynet” (1949, 1949, 1953, Konkyljen, 1955) ”Østsjælland” (1949)
”Eneren og Massen” (1950)
”Folkestyrets Ukendte” (skr. 1951, 1969)
”Et Kulturhjem i Strøby” (1951, Martin A. Hansen og Skolen, 1968)
”En Urtekost” (1951, Midsommerkrans, 1956)
”Glimt fra Skoletiden” (1951, Martin A. Hansen og Skolen, 1968) ”Tierad”/”Tirad” (1951, Paradisæblerne, 1953)
”Træet” (1951, Midsommerkrans, 1956)
”En gammel Gaard og dens Mennesker”/”Ellefolk” (1952, Efterslæt, 1959) Kirkebanken (1952)
Orm og Tyr (1952)
”Maleriet, som endte i Ilden” (1953)
”Haavn” (1953, Konkyljen, 1955)
Dansk Vejr (1953)
”Dyremøder” (1953, Martin A. Hansen fortæller, 1958)
”Eventyr i enghaven” (1954, Martin A. Hansen fortæller, 1958)
”En Hændelse” (skr. 1955, Dagbøger 1931-55) (1999)

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/www.netmuseum.dk/www/wp-content/themes/caverna_digteroglandskab/footer.php on line 5