3. Enghaven Store Tårnby

 

Siden den tid, da Martin A. Hansen som dreng færdedes i enghaven, er der sket ændringer i landskabet.

Ådalen er meget våd og har til alle tider haft et rigt plante- og dyreliv og dannet livsgrundlag for de mennesker, der levede i området. De vigtigste naturværdier er de såkaldte “rigkær”, i særlig grad “knoldkærene”, hvor urtedækket trædes op i tuer af det græssende kvæg.

Tryggevælde ådal er udpeget som Natura 2000 bevaringsområde. Engenes tilgroning er sammen med en for høj vandstand i sommerhalvåret nu den største trussel mod tidligere tiders naturmangfoldighed. Andre bekymringer er tabet af rigkærene, at fremmede plantearter invaderer området, fx. Bjørneklo, og at de gamle lunde med elle- og askeskov går tabt i takt med en mere moderne skovdrift.

Så den natur, som fandtes i Martin A. Hansens barndom, vil kun gennem sammenhold og store indsatser kunne genskabes. Det kan ske ved forbedring af engenes vandforhold ved at standse dræning, genoprette vandløbsforløb og fjerne diger. Og ved dannelsen af græsningslaug.

Fra rutepunktets udsigtstårn ses tydeligt, hvordan et bysamfund – Strøby – ligger tæt på og langs med åen og engene, så der er kortest mulig vej til engenes ressourcer.

Går man videre ad Kirkestien op til Store Tårnby, når man landevejen.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/www.netmuseum.dk/www/wp-content/themes/digter_og_landskab_2015/single-location.php on line 74